Кариерни възможности

„Продукти за заваряване и рязане ESAB“ се гордее, че е чудесно място за започване или продължаване на кариера в сферата на производството. С обекти, разположени навсякъде по света, ESAB е глобална компания с богати традиции на лидер в промишлеността. ESAB предлага пространство за напредък, работна атмосфера на доверие, големи привилегии и много други.

В ESAB има много възможности за изграждане на кариера в широк диапазон от роли. Имаме силна, ориентирана към потребителите култура, и непрекъснато търсим хора, които да увеличават стойността на нашия бизнес и на предлаганите от нас продукти и услуги.

Преглед на списъците с работни места

ESAB е работодател, спазващ принципа на равните възможности за заетост/утвърждаване на равноправието, и в съответствие с това в практиките и процедурите, свързани със заетостта и персонала, не допуска дискриминация на основата на раса, цвят на кожата, религия, национален произпход, потекло, пол, сексуална ориентация,семейно положение, наличие на статут на ветеран, увреждания или възраст.

Кариерни възможности

Как изглежда работата в ESAB

Екипно ориентираните, съпричастни към работата партньори са най-ценните ни ресурси, и ние с голям ентусиазъм привличаме,развиваме и задържаме най-добрите таланти. Създаването на подходящия екип и осигуряването на подходящата среда за работа води до решения, които помагат на нашите клиенти да печелят, а това е печалба и за нас.

В ESAB ще намерите мултикултурна работна среда, в която идеите се ценят, инициативата се възнаграждава, и се насърчава ангажираността на работното място и в общността. Вашите възможности за учение, сътрудничество и постигане на целите ви са практически неограничени.

x

x

Loading..