This site uses cookies and other tracking technologies to provide you with our services, enhance the performance and functionality of our services, analyze the use of our products and services, and assist with our advertising and marketing efforts.

Cookie Policy   Privacy Notice

Кариерни възможности

„Продукти за заваряване и рязане ESAB“ се гордее, че е чудесно място за започване или продължаване на кариера в сферата на производството. С обекти, разположени навсякъде по света, ESAB е глобална компания с богати традиции на лидер в промишлеността. ESAB предлага пространство за напредък, работна атмосфера на доверие, големи привилегии и много други.

В ESAB има много възможности за изграждане на кариера в широк диапазон от роли. Имаме силна, ориентирана към потребителите култура, и непрекъснато търсим хора, които да увеличават стойността на нашия бизнес и на предлаганите от нас продукти и услуги.

Преглед на списъците с работни места

ESAB е работодател, спазващ принципа на равните възможности за заетост/утвърждаване на равноправието, и в съответствие с това в практиките и процедурите, свързани със заетостта и персонала, не допуска дискриминация на основата на раса, цвят на кожата, религия, национален произпход, потекло, пол, сексуална ориентация,семейно положение, наличие на статут на ветеран, увреждания или възраст.

Кариерни възможности

Как изглежда работата в ESAB

Екипно ориентираните, съпричастни към работата партньори са най-ценните ни ресурси, и ние с голям ентусиазъм привличаме,развиваме и задържаме най-добрите таланти. Създаването на подходящия екип и осигуряването на подходящата среда за работа води до решения, които помагат на нашите клиенти да печелят, а това е печалба и за нас.

В ESAB ще намерите мултикултурна работна среда, в която идеите се ценят, инициативата се възнаграждава, и се насърчава ангажираността на работното място и в общността. Вашите възможности за учение, сътрудничество и постигане на целите ви са практически неограничени.

x
x

x

Loading..