Безопасност и грижа за околната среда

ESAB е силно ангажирана в защитата и подобряването на здравето и безопасността на хората, с които работим, и на заобикалящата ги среда. Стремим се също така да подобряваме непрекъснато работата си в екологичната, социалната и икономическата сфера.

ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 45001 Certification

Безопасност и грижа за околната среда

Нашият ангажимент към безопасността

Проблемите, свързани със здравето и безопасността, са изключително важни за заваръчния процес. Представяме си свят без трудови злополуки с нашите служители или с хората, които използват нашите продукти.

Нашият ангажимент към околната среда

Устойчиво развитие означава задоволяване на нуждите на хората без накърняване на способността на бъдещите поколения да задоволяват своите нужди. Като световен лидер в бранша, ние съзнаваме своята отговорност за насочване на нашите процеси и продукти, както и на целия бранш към устойчивостта.

x

x

Loading..