This site uses cookies and other tracking technologies to provide you with our services, enhance the performance and functionality of our services, analyze the use of our products and services, and assist with our advertising and marketing efforts.

Cookie Policy   Privacy Notice

PНашата визия и ценности

Визията ни и ценностите, които ни отличават от останалите, са моторът на успеха и на духа на компанията. Ние от ESAB, под ръководството на Colfax, живеем с нашите ценности. Нашата визия и ценности помагат да вземаме стратегически решения, да разпределяме ресурсите и да фокусираме избора, който правим, всеки ден.

Нашата визия

„За да бъдем глобалният водещ доставчик на иновационни решения в заваряването и рязанаето за всяко производство.“

Нашата визия и ценности

Нашите ценности

  • Клиентите говорят, ние слушаме – Гласът на клиентите винаги ще бъде моторът на развитието на нашите стратегически планове и действия. Живеем с тази ценност, като обръщаме внимание на сигналите и очакванията на клиентите при всяка възможност и като се отличаваме по това Как извършваме доставки до нашите клиенти.
  • Печели най-добрият екип – Екипно ориентираните, съпричастни към работата партньори са най-ценният ни ресурс, и ние с голям ентусиазъм привличаме, развиваме и задържаме най-добрите таланти. Живеем с тази ценност по три основни начина:
  1. Създаваме подходящия екип – намираме хората, които трябва да свършат работата;
  2. Създаваме подходящата среда – гарантираме, че ръководителите ще създадат среда, в която всички партньори могат да дадат своя принос и
  3. Побеждаваме – когато имате подходящите хора и подходящата следа, победата се постига много по-лесно!
  • Непрекъснатото усъвършенстване (Кайдзен) е нашият начин на живот – Задавайте си принципно нови цели, експериментирайте и учете всеки ден, огстранявайте отпадъците в бизнес процесите и се сравнявайте с най-доброто, а след това постигнете нещо още по-добро. Живеем с тази ценност, като осъзнаваме, че промяната е задължителна, както и използването на инструменти за усъвършенстване. За да живее с тази ценност, всеки партньор на ESAB съдейства за създаване на среда за непрекъснато обучение, като използва инструментите на бизнес системата Colfax - основата на нашата култура.
  • Иновациите определят нашето бъдеще – Индивидуалната и организационната съзидателност ще бъдат двигателят на принципно нови идеи за технологии, продукти, решения и процеси. Живеем с тази ценност, като предоставяме диференцирани потребителски решения, създаваме продукти и услуги, които повишават качеството на живот и спомагат за разумното използване на природните ресурси чрез творческо мислене и чрез осъзнаване на резултата от дадена иновация.
  • Конкурираме се за повече акционери на база на постиженията си – За да привличаме и задържаме непрекъснато лоялните акционери, ние трябва да предоставяме най-добрите в този клас резултати за печалбите, работния капитал и паричния поток. Живеем с тази ценност, като разработваме въздействащи, но реалистични и измерими цели по отношение на работните характеристики и като постигаме последователно зададените цели.

За да постигнем успех за нашите клиенти, служители, акционери и за нашата общност, трябва да бъдем съсредоточени и самоотвержени, да живеем с нашите ценности. Нашата визия и ценности ни помагат да вземаме стратегически решения, да разпределяме ресурсите и да сме в позиция, от която да постигаме най-добрите резултати в този клас, всеки ден.

x
x

x

Loading..