PНашата визия и ценности

Визията ни и ценностите, които ни отличават от останалите, са моторът на успеха и на духа на компанията. Ние от ESAB, под ръководството на Colfax, живеем с нашите ценности. Нашата визия и ценности помагат да вземаме стратегически решения, да разпределяме ресурсите и да фокусираме избора, който правим, всеки ден.

Нашата визия

„За да бъдем глобалният водещ доставчик на иновационни решения в заваряването и рязанаето за всяко производство.“

Нашата визия и ценности

Нашите ценности

  • Клиентите говорят, ние слушаме – Гласът на клиентите винаги ще бъде моторът на развитието на нашите стратегически планове и действия. Живеем с тази ценност, като обръщаме внимание на сигналите и очакванията на клиентите при всяка възможност и като се отличаваме по това Как извършваме доставки до нашите клиенти.
  • Печели най-добрият екип – Екипно ориентираните, съпричастни към работата партньори са най-ценният ни ресурс, и ние с голям ентусиазъм привличаме, развиваме и задържаме най-добрите таланти. Живеем с тази ценност по три основни начина:
  1. Създаваме подходящия екип – намираме хората, които трябва да свършат работата;
  2. Създаваме подходящата среда – гарантираме, че ръководителите ще създадат среда, в която всички партньори могат да дадат своя принос и
  3. Побеждаваме – когато имате подходящите хора и подходящата следа, победата се постига много по-лесно!
  • Непрекъснатото усъвършенстване (Кайдзен) е нашият начин на живот – Задавайте си принципно нови цели, експериментирайте и учете всеки ден, огстранявайте отпадъците в бизнес процесите и се сравнявайте с най-доброто, а след това постигнете нещо още по-добро. Живеем с тази ценност, като осъзнаваме, че промяната е задължителна, както и използването на инструменти за усъвършенстване. За да живее с тази ценност, всеки партньор на ESAB съдейства за създаване на среда за непрекъснато обучение, като използва инструментите на бизнес системата Colfax - основата на нашата култура.
  • Иновациите определят нашето бъдеще – Индивидуалната и организационната съзидателност ще бъдат двигателят на принципно нови идеи за технологии, продукти, решения и процеси. Живеем с тази ценност, като предоставяме диференцирани потребителски решения, създаваме продукти и услуги, които повишават качеството на живот и спомагат за разумното използване на природните ресурси чрез творческо мислене и чрез осъзнаване на резултата от дадена иновация.
  • Конкурираме се за повече акционери на база на постиженията си – За да привличаме и задържаме непрекъснато лоялните акционери, ние трябва да предоставяме най-добрите в този клас резултати за печалбите, работния капитал и паричния поток. Живеем с тази ценност, като разработваме въздействащи, но реалистични и измерими цели по отношение на работните характеристики и като постигаме последователно зададените цели.

За да постигнем успех за нашите клиенти, служители, акционери и за нашата общност, трябва да бъдем съсредоточени и самоотвержени, да живеем с нашите ценности. Нашата визия и ценности ни помагат да вземаме стратегически решения, да разпределяме ресурсите и да сме в позиция, от която да постигаме най-добрите резултати в този клас, всеки ден.

x

x

Loading..