Образователен център на ESAB

Въведение към контрол на заваряването

По време на проверката на заваряването могат да бъдат оценени множество характеристики на заварките - някои от тях се отнасят до размера им, а други - до наличието на прекъсвания в тях. Размерът на заварката може да е от голямо значение, тъй като често е свързан директно със здравината й и съответните характеристики; заварките с размер, по-малък от необходимия, може да не издържат на усилията, прилагани по време на експлоатацията. Прекъсванията в заваряването също може да са от значение. Това са несъвършенства в заварката или близо до нея, които в зависимост от размерите и/или местоположението си може да попречат или не на заварката да постигне предвидените характеристики. Когато тези прекъсвания са с недопустими размери или местоположение, те обикновено се считат за дефекти при заваряването и може понякога да предизвикат преждевременно разрушаване на заваръчния шев поради намаляване на здравината на заварката или поради създаване на концентрация на усилията в заварения компонент.

Проверка на заварките може да се направи по много причини. Най-основната между тях може би е необходимостта да се провери дали заварката е с качество, подходящо за предвиденото приложение. За да оценим качеството на заварката, първо трябва да разполагаме с еталонен блок от някакъв вид, с който да сравняваме характеристиките й. Не е практично да се опитваме да оценим качеството на заварката, без да имаме някакви определени критерии за допустимост.

Критериите за допустимост на качеството на заварката могат да бъдат получени от различни източници. В чертежа/процедурата по заваряването обикновено се съдържат размерите на заварките и евентуално друга информация за размерите при заваряването, като дължина и местоположение на шевовете. Тези изисквания за размерите обикновено се определят чрез конструктивни изчисления или се вземат от доказали се конструкции, за които се знае, че отговарят на изискванията за ефективност на завареното съединение.

Използваните като критерий при проверката на заварките допустими и недопустими нива или количества прекъсвания на заварките обикновено се вземат от правилниците и стандартите за заваряване. Такива правилници и стандарти са разработени за много типове приложения с използване на заваряване. Важно е да се избере стандарт за заваряване, който е предназначен за използване в определен бранш или приложение, в рамките на които работите и вие.

Проверката на заваряването често може да изисква разнообразни познания от инспектора по заваряването: разбиране на чертежите за заваряване, символите за заваряване, конструкцията на заваръчните съединения, процедурите за заваряване, изискванията на правилниците и стандартите, техниките за проверка и тестване - това са само някои от тях. По тази причина много правилници и стандарти за заваряване изискват инспектора по заваряване да има официално призната квалификация или необходимите познания и опит за извършване на услугите, свързани с проверката. В цял свят се предлагат множество обучителни курсове по проверка на заваряването, както и сертификационни програми за инспектори по заваряване. Най-популярната програма, по която се работи в САЩ, се предлага от Американското дружество по заваряване (American Welding Society - AWS). Това е програмата за сертифицирани инспектори по заваряване (Certified Welding Inspector, CWI). За да получите сертификат за инспектор по заваряване: обикновено трябва да демонстрирате познанията си за проверките на заваряването чрез полагане на изпит.

За да оценим допълнително обхвата на проверките на заваряването, трябва да разгледаме специфичните области на техниките за проверка и приложенията на проверките на заваряването. За този общ преглед на проверките на заваряването избрах следните теми:

Проверка и тестване за квалифициране на заваръчната процедура – типове проверки, използвани за изпълнение на тези изисквания и как те могат да се превърнат във важна част от цялостната система за качество на заваряването.

Визуална проверка – често най-лесният, най-евтиният и, при правилно извършване, най-ефективният метод за проверка на заваряването при множество приложения.

Откриване на пукнатини по повърхността – методи, като проверка за проникване на течност и проверка с магнитни частици – как се използват и какво откриват.

Рентгенова и ултразвукова проверка на заваряването – методи, известни като безразрушителен контрол (Non Destructive Testing, NDT) и използвани обикновено за изследване на вътрешната структура на заварката с цел установяване на цялостта й без разрушаване на заварения компонент.

Разрушително тестване на заварката – методи, използвани за установяване на цялостта или характеристиките на заварката, обикновено чрез разделяне на секции и/или разрушаване на заварения компонент и оценка на различните механични и/или физически характеристики.

Един от основните компоненти на добре работеща система за качество на заваряването е създаването, внедряването и контролирането на програма за проверка на заварките. Такава програма може да бъде създадена едва след пълна оценка на изискванията/критериите за допустимост за качеството на заварките, след цялостно оценяване на методите за проверка и тестване, които ще се използват, и след осигуряване на инспектори по заваряване с подходяща квалификация и/или опит.

Публикувано в Надзор на заваряването , Тагове Заваряване

x

x

Loading..