Образователен център на ESAB

Мога ли да заварявам алуминий към стомана?

В.: Мога ли да заварявам алуминий към стомана чрез заваръчен процес в среда от защитен газ (GMAW) или чрез GTAW?

A: Макар че алуминият може относително лесно да се съединява с повечето други метали чрез залепване или механично закрепване, дъговото заваряване към някои метали, като стоманата, изисква специални техники. При директно дъгово заваряване на метали като стомана, мед, магнезий или титан, към алуминий се образуват много крехки интерметални съединения. За да се избегне това, са разработени някои специални техники за изолиране на другия метал от разтопения алуминий по време на процеса на дъгово заваряване. Двата най-често използвани метода за улесняване на дъговото заваряване на алуминий към стомана са поставяне на биметални междинни вложки и нанасяне на покритие върху различните материали преди заваряването.

Биметални междинни вложки: Биметалните междинни материали се предлагат в търговската мрежа във вид на комбинации от алуминий и други материали, като обикновена стомана, неръждаема стомана и мед. Тези вложки могат да бъдат описани най-добре като профили, изработени от едната страна от алуминий а от другата - от друг материал, който вече е свързан с алуминия. Обикновено за свързване на такива различни материали и за създаване по този начин на биметалната междинна вложка се използват методи, като валцуване, взривно заваряване, заваряване чрез триене, заваряване чрез искрене или горещо заваряване под налягане, а не дъгово заваряване. Дъговото заваряване на тези стоманено-алуминиеви междинни вложки може да се извърши чрез стандартните методи за дъгово заваряване, като GMAW или GTAW. От едната страна на вложката се извършва заваряване на стомана към стомана, а от другата - алуминий към алуминий. Трябва да се внимава да се избегне прегряване на вложките по време на заваряването, тъй като то може да доведе до образуване на крехки интерметални съединения на границата стомана-алуминий на междинната вложка. Добра практика е първо да се извърши заваряването алуминий към алуминий. По този начин можем да осигурим голям охлаждащ радиатор при заваряването на стомана към стомана, който да спомогне за предотвратяване на прегряването на границата стомана-алуминий. Използването на биметална междинна вложка е популярен метод за съединяване на алуминий и стомана и често се използва за създаване на заварки с отлично качество в строителството. Приложенията им включват свързване на алуминиеви палубни рубки към стоманени палуби на корабите, свързване при тръбните решетки в топлообменниците, които имат алуминиеви тръби и тръбни решетки от обикновена или неръждаема стомана, както и дъгови заварки между алуминиеви и стоманени тръби.

Нанасяне на покритие върху различните материали преди заваряване: Може да се нанесе покритие върху стоманата, за да се улесни дъговото й заваряване към алуминий. Един от методите е нанасяне на алуминиево покритие върху стоманата. Понякога това се постига чрез потопяване (горещо нанасяне на алуминиево покритие чрез потопяване) или чрез заваряване с твърд припой на алуминий към повърхността на стоманата. След нанасяне на покритието стоманеният компонент може да бъде заварен дъгово към алуминиевия, ако се внимава и се предотврати взаимодействието на дъгата със стоманата. По време на заваряването трябва да се използва специална техника за насочване на дъгата към алуминиевия компонент и за даване възможност на разтопения алуминий от заваръчната зона да изтече върху стоманата с алуминиево покритие. Друг метод за съединяване на алуминий и стомана включва покриване на стоманената повърхност със сребърен припой. След това заварката се прави с алуминиева заваръчна сплав,като се внимава да не се стигне до изгаряне на бариерния слой от сребърен припой. Нито един от тези методи за съединяване чрез използване на покритие обикновено не осигурява пълна механична здравина и те обикновено се използват само за херметизиране.

Публикувано в Заваряване на алуминий , Тагове ВИГ, Heliarc

x

x

Loading..