ESAB Digital Solutions оптимизира операциите за рязане и заваряване

Ное́мври 6, 2018

За да помогне на изпълнителите и производителите в непрекъснатото подобряване на проследяемостта, документирането, управлението на активите, производителността и качеството, ESAB Welding & Cutting Products пусна на пазара платформата ESAB Digital Solutions.

ESAB Digital Solutions, включваща ESAB WeldCloud и ESAB CutCloud, свързва цифрови екосистеми за автоматизиране съответно на ръчно / роботизирано / автоматизирано заваряване и рязане. На Euroblech ESAB ще представи нова архитектура, базирана на Microsoft Azure IoT и използваща платформата за индустриални иновации ThingWorx® на PTC.

„Ние работихме с Microsoft, защото Azure позволява надеждна и сигурна архитектура, която изпраща данни от цифрово свързана система директно в облака" – казва Майк Панталиано (Mike Pantaleano), VP Data Driven Advantage/Digital Solutions, ESAB. „Премахването на нуждата от локален сървър или голяма ИТ инфраструктура помага специално на работилниците и по-малките предприятия да използват предимствата на управлението на данни. Нашата еталонна архитектура, използваща ThingWorx, позволява също така локални и хибридни (локални / в облака) конфигурации, които дават възможност на ESAB да конфигурира и мащабира свързано решение за компании с всякакви размери".

„Правилното цифрово решение позволява на клиентите да подобрят основните си бизнес дейности" – казва Панталиано. За компаниите с токоизточници, които не могат да работят с IIoT той отбелязва, че новият универсален конектор за ESAB WeldCloud работи практически с всички заваръчни токоизточници. Той може да изпраща данни до ESAB WeldCloud, включително за времето на включване на дъгата, заваръчните параметри и информация за стартовете / спиранията.

Нова функция на ESAB WeldCloud позволява на мениджърите да преглеждат панели за управление от високо ниво с едно просто кликване. Например, един мениджър по производството може да преглежда следните данни за парк от заваръчно оборудване: общо време на включване на дъгата, средно време на включване на дъгата на заваръчен шев, брой сесии на заваряване, общо тегло на изразходвания тел, изразходван тел за всяка станция и среден брой машинни грешки на сесия. Ръководител с контролни функции може лесно да преглежда статистиката за всеки оператор на заваръчно оборудване, да установява желаните работни характеристики и след това да се стреми да ги възпроизвежда.

На IMTS ESAB ще демонстрира и други продукти от своите интегрирани цифрови решения, включително WeldQAS – продукт за анализ на качеството на заваряване в реално време. Готов за свързване с ESAB WeldCloud, WeldQAS осигурява микро детайлите, необходими на инженерите и персонала по осигуряване на качеството. Докато много системи за събиране на данни за заваряването могат да регистрират данни само с честота 1 Hz, WeldQAS записва данни с честота 23 kHz (а при заваряване на шпилки и с 234 kHz). Като сравнява измерваните параметри с референтни криви, системата изчислява маркировки за качество за всеки заваръчен шев и генерира моментално уведомление при възникване на нередности. Отчитаните неизправности могат да включват лошо запалване на дъгата, порьозност, прогаряне, неправилна дължина на шева (прекалено дълъг или къс) и прекъсвания на шева.

Установяване на стабилно състояние

Без програми за формализиран анализ на данните операциите за заваряване и рязане проявяват тенденция за надценяване на коефициентите на използване на оборудването и подценяване на действителното време на включване на дъгата при оценката на работата на продуктите.

„Ако не можете да го измерите, не можете да го подобрите. За някои заваръчни операции се смята, че общата ефективност на оборудването е 30–40%, докато всъщност реалните стойности са около 15%" – казва Панталиано. „Приложенията и панелите за управление, които са част от ESAB Digital Solutions, позволяват на клиентите да оценят с един поглед текущото състояние и след това да започнат събирането на изходни данни. След като установят какво е тяхното „стабилно състояние", те могат да определят и областите за подобрение."

Например, непродуктивното време би могло да включва шлайфане за компенсация на зле подготвено скосяване или отстраняване на приварени пръски след заваряването. Тъй като CutCloud на ESAB регистрира и данни от автоматизирани системи за рязане, тя позволява на клиентите да получават подробна информация за основните аспекти на производствения процес.  

„Когато изпълнителите могат да документират дейността си и свързаните с нея разходи, след това те могат да оправдаят инвестициите в решения като автоматична машина за плазмено рязане под ъгъл или първокласен електрод, който намалява времето за шлайфане" – казва Панталиано.

Документацията и проследяемостта, изисквани при производството на кули за ветрогенератори, офшорни инсталации, съдове под налягане и в други отрасли, са още една сфера, в която платформата за цифрови решения ESAB Digital Solutions може да помогне. Прахосването на страшно много време за генериране на купища хартия просто за документация е друг пример за непродуктивно време, което също е предпоставка за грешки. Вместо това тази дейност може да се извършва чрез проста поредица от действия на оператора, не по-сложна от сканирането на баркод. Новото приложение за сканиране на ESAB WeldCloud позволява на клиентите да използват смартфон, за да сканират детайли и свързани с тях променливи, като оператор, машина за заваряване или рязане и консумативи. След това тази информация се регистрира централизирано като част от данните за заваръчната сесия.  

„Мениджърите могат да търсят изделия по каталожен номер и да установяват с лекота кой е работил по всеки отделен детайл само с няколко кликвания" – казва Панталиано. „Някои от най-значимите повишения на производителността са резултат не от по-бързо заваряване или рязане, а от впрягането на мощта на данните за вземане на интелигентни решения."  

ESAB Welding & Cutting е признат лидер в производството на продукти за заваряване и рязане. От изпитаните с времето процеси в заваряването и рязането до революционните технологии в механизираното рязане и автоматизацията, консумативите, оборудването и принадлежностите за заваряване на ESAB предлагат решения на клиентите от цял свят.

ESAB WeldCloud dashboards

Панелите за управление на ESAB WeldCloud осигуряват обзори от високо ниво, които позволяват на мениджърите да оценяват състоянието на съответната система за заваряване с един поглед.

x
x

x

Loading..