ОТКРИВАТЕЛЯТ НА ДЪГОВОТО РУБЕНЕ И ЕКЗОТЕРМИЧНОТО РЯЗАНЕ.

Продуктите Arcair и SLICE са синоними с процесите на  рубене с карбонови електроди и въздух и екзотермично рязане.

  • Ръчни горелки, кабели и ръкохватки
  • Автоматизирани системи за рубене
  • Карбонови електроди и плочи
  • Режещи системи и електроди SLICE
  • Подводно рязане, рубене и заваряване

Arcair създава рубенето през 1949 г. и е водеща марка в отстраняването  и рязането на метали и досега.


Discover Arcair products

x

x

Loading..