ДОКУМЕНТАЦИЯ

Декларация за експлоатационни показатели

Според регламента на Европейския съюз №305/2011, всички СЕ-маркирани продукти, които се използват в метални и бетонни конструкции в рамките на ЕС се придружават от Декларация за експлоатационните показатели (ДЕП или на английски DoP, където се декларират основните характеристики, които се определят по хармонизиран стандарт. За заваръчни консумативи, те се посочват в EN 13479:2004.

Изберете език:

English

Български

 

Search tip:

DoP search tip

x

x

Loading..